UX Design
İyi tasarım sattırır.

Kullanıcılarınıza sunduğunuz hizmetlerin baştan sona planlarını çıkarıp, problemli noktaları belirliyoruz. İdeal deneyimi birlikte tasarlamak için önce wireframeleri çiziyoruz. Sonrasında da prototipler oluşturup test ediyoruz. Testlerden aldığımız dönütlere istinaden çalışmalarımızı tekrar gözden geçirip finalize ediyoruz.

Kullandığımız uygulamalar
Çıktılar

Wireframe, Raporlar, Prototip